>

Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji hotelu „Pod Szrenicą”

 

Pod Szrenicą przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:
– telefonicznym
– faksowym
– mailowym.

 

PROCEDURA REZERWACJI:
Pierwszy krok to złożenie rezerwacji przy pomocy jednego z wyżej wymienionych możliwych sposobów kontaktu z recepcją POD SZRENICĄ.
Przyjęta przez HOTEL rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania zaliczki ( w wysokości 50 %) jest zablokowany.

Po uzyskaniu informacji, że pieniądze wpłynęły na konto zmienia rezerwację na potwierdzoną.

Opłata za pokój biegnie od daty uzgodnionej przy zamówieniu. Jeżeli Gość nie przyjedzie do Hotelu w terminie uzgodnionym, to Hotel będzie traktował brak przyjazdu po upływie doby jako rezygnację z zamówienia. Gość w przypadku opóźnienia przyjazdu do Hotelu o więcej niż 1 dobę powinien powiadomić Hotel aby zarezerwowany pokój był zablokowany na koleją dobę.

 

PRZEDPŁATA:
Przedpłaty należy dokonać przelewem na konto:

FIRMA SZKOLENIOWO-HANDLOWA „MAR-KUR” Marta Kurek-Szewczak
UL. Broniewskiego 17
58-580 Szklarska Poręba
mBank
57 1140 2017 0000 4702 1290 7751

lub w walucie EURO na konto walutowe:

iban :PL 20 1140 2017 0000 4412 0119 8399
mBank
swift: BREXPLPWMUL
ZAPŁATA ZA POBYT:
Zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
Gość zobowiązany jest zapłacić za deklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku gdy dokonał przedpłaty. Opłata zastępuje umowę między stronami.
HOTEL aby sprzedawać pokój kolejnym Gościom musi precyzyjnie znać termin wyjazdu.

 

OPŁATA MIEJSCOWA:
Gość zobowiązany jest do uiszczenia – obowiązkowej opłaty na rzecz MIASTA SZKLARSKA PORĘBA.
Wysokość opłaty wynosi obecnie 2,18 zł od osoby za dobę.

DOBA HOTELOWA:
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 – a kończy o godz. 11:00.

 

WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI:
1.Brak wpłaty zaliczki w terminie wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 21 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług Hotelu , zwracamy 100% wpłaconej zaliczki
3. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług w Hotelu, pobieramy 50 % wpłaconej zaliczki.
4. Poniżej 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług w Hotelu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

RODO

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Szkoleniowo-Handlowa „Mar-Kur” Marta Kurek-Szewczak, ul. Broniewskiego 17, 58-580 Szklarska Poręba,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@o2.pl, tel. 669 860 421,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia rezerwacji pobytu, przeprowadzenia procedury meldunkowej w hotelu oraz korzystania z usług hotelowych w hotelu „Pod Szrenicą”- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.